Jika semua orang menuntut untuk dibahagiakan, lantas siapa yang akan membahagiak