Emma. The cuddler of the bunch. #lazysunday #pitbullsofinstagram #pitbull #pitli