Instagram Gia Linh hnil_aig pics

Gia Linh
@hnil_aig

 • 74Media
 • 437Followers
 • 81Followings
Blossom 🌸🌸

Gia Linh Raining day 💦

 • 17.05.2018 15:57
 • 0

Raining day 💦

Gia Linh

 • 15.05.2018 11:47
 • 0

"Không yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì."

Gia Linh You could either hate me or love me but that's just the way i am 🙃

 • 11.05.2018 05:17
 • 4

You could either hate me or love me but that's just the way i am 🙃 @zen_nq1611 thanks for taking these photos for me 😂

Gia Linh Em vẫn là em tình này không thấu !

 • 03.05.2018 10:42
 • 3

Em vẫn là em tình này không thấu !

Gia Linh Good job bae !❤

 • 03.05.2018 10:42
 • 0

Good job bae !❤

Gia Linh Hoa vẫn là hoa hoa chưa tàn

 • 03.05.2018 10:41
 • 0

Hoa vẫn là hoa hoa chưa tàn

Gia Linh Xung quanh tôi toàn fan k-pop và tôi là A.R.M.Y :>

 • 24.04.2018 16:39
 • 3

Xung quanh tôi toàn fan k-pop và tôi là A.R.M.Y :>

Gia Linh Không được HD cho lắm :33

 • 20.04.2018 11:44
 • 3

Không được HD cho lắm :33

Gia Linh Sunny day ❤

 • 20.04.2018 08:01
 • 2

Sunny day ❤

Gia Linh The only... :))

 • 18.04.2018 11:25
 • 0

The only... :))

Gia Linh Âu hâu :>

 • 14.04.2018 13:24
 • 0

Âu hâu :>

Gia Linh One year is already completed 😌

 • 03.04.2018 08:37
 • 0

One year is already completed 😌

Gia Linh Tuyên bố có người yêu rồi :)

 • 01.04.2018 17:10
 • 2

Tuyên bố có người yêu rồi :)

Gia Linh Bảng trại ư ư

 • 26.03.2018 11:38
 • 0

Bảng trại ư ư

Gia Linh Mới có một năm thôi mà, sao cứ xoắn :)

 • 18.03.2018 09:22
 • 0

Mới có một năm thôi mà, sao cứ xoắn :)

Gia Linh Hãy cười thật xinh đẹp :>

 • 12.03.2018 04:11
 • 0

Hãy cười thật xinh đẹp :>

Gia Linh Hôm nay có gì vui ~

 • 11.03.2018 14:25
 • 0

Hôm nay có gì vui ~

Gia Linh Chao xìn !!!!!

 • 08.03.2018 14:42
 • 7

Chao xìn !!!!!