Instagram Gia Linh hnil_aig pics

Gia Linh
@hnil_aig

 • 84Media
 • 365Followers
 • 53Followings
I come from banana planet :)

Gia Linh Come with me ❤

 • 23.10.2017 12:38
 • 1

Come with me ❤

Gia Linh Quán cưng vc

 • 22.10.2017 13:19
 • 4

Quán cưng vc

Gia Linh :* #helloweekendmarket #vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beaut

 • 22.10.2017 08:32
 • 0

:* #helloweekendmarket #vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beautifulme #cutie #cutieme #l4l #fl4fl #pic #myphoto #picart #pixlr #soo #makeupplus #mp #click #heart #singlelife #16 #abc #xyz #lush #lushlife

Gia Linh Lần sau kéo nguyên bầy lên chơi UNO 😉😉

 • 22.10.2017 08:02
 • 1

Lần sau kéo nguyên bầy lên chơi UNO 😉😉

Gia Linh #helloweekendmarket #vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beautifu

 • 22.10.2017 05:35
 • 0

#helloweekendmarket #vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beautifulme #cutie #cutieme #l4l #fl4fl #pic #myphoto #picart #pixlr #soo #makeupplus #mp #click #heart #singlelife #16 #abc #xyz #lush #lushlife

Gia Linh Người yêu cũ có người yêu mới 😌 cũng kệ bà nó làm

 • 21.10.2017 15:58
 • 3

Người yêu cũ có người yêu mới 😌 cũng kệ bà nó làm được đéo gì đâu 😌 hé anh 😘

Gia Linh Da ngâm ahihihi :)

 • 21.10.2017 14:26
 • 6

Da ngâm ahihihi :)

Gia Linh Vintage #vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beautifulme #cutie

 • 19.10.2017 15:20
 • 0

Vintage #vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beautifulme #cutie #cutieme #l4l #fl4fl #pic #myphoto #picart #pixlr #soo #makeupplus #mp #click #heart #singlelife #16 #abc #xyz #lush #lushlife

Gia Linh Looking up to the sky of love i made for you. What i see is the sky wi

 • 19.10.2017 10:44
 • 3

Looking up to the sky of love i made for you. What i see is the sky with dark clouds in the storm #emgaimua

Gia Linh If i say i will love you again? How it would be? :)

 • 18.10.2017 16:14
 • 1

If i say i will love you again? How it would be? :)

Gia Linh Love the way you lie :)#vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beau

 • 17.10.2017 14:13
 • 0

Love the way you lie :) #vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beautifulme #cutie #cutieme #l4l #fl4fl #pic #myphoto #picart #pixlr #soo #makeupplus #mp #click #heart #singlelife #16 #abc #xyz #lush #lushlife

Gia Linh Source: pinterest#vsco #vscocam #luv #l #l4l #fl4fl #💗 #🖤 #💜

 • 17.10.2017 13:48
 • 1

Source: pinterest #vsco #vscocam #luv #l #l4l #fl4fl #💗 #🖤 #💜 #💛 #💚 #💞 #💝 #💖 #💕 #💓 #💘 #pinky #aesthetic

Gia Linh Hold my hand till the end ❤#vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty

 • 16.10.2017 15:45
 • 0

Hold my hand till the end ❤ #vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beautifulme #cutie #cutieme #l4l #fl4fl #pic #myphoto #picart #pixlr #soo #makeupplus #mp #click #heart #singlelife #16

Gia Linh Nói đơn giản thì cách nhìn mỗi người mỗi khác :) hay c

 • 15.10.2017 04:29
 • 1

Nói đơn giản thì cách nhìn mỗi người mỗi khác :) hay chỉ vì còn lưu luyến quá không nỡ trao lại cho người khác :) tình cũ như nước đã đổ đi :) nhắm hốt lại được không :)

Gia Linh Còn sót#vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beautifulme #l4l #

 • 13.10.2017 06:46
 • 1

Còn sót #vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beautifulme #l4l #fl4fl #pic #myphoto #picart #pixlr #soo #makeupplus #mp #click #heart #singlelife #16

Gia Linh Where can i find the real love? #vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pre

Fplusct

 • 10.10.2017 07:47
 • 1

Where can i find the real love? #vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beautifulme #l4l #fl4fl #pic #myphoto #picart #pixlr #soo #makeupplus #mp #click #heart #singlelife #16

Gia Linh Đủ 3 tấm nè 😂#vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beaut

 • 08.10.2017 13:31
 • 0

Đủ 3 tấm nè 😂 #vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beautifulme #l4l #fl4fl #pic #myphoto #picart #pixlr #soo #makeupplus #mp #click #heart #singlelife #16 #theboxmarketct

Gia Linh Mắt bị fail nè#vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beautifu

 • 08.10.2017 13:30
 • 4

Mắt bị fail nè #vsco #vscocam #luv #l #fabulous #pretty #beautifulme #l4l #fl4fl #pic #myphoto #picart #pixlr #soo #makeupplus #mp #click #heart #singlelife #16 #friendship #theboxmarketct